Ontdek de toekomstige beroepen van duurzaam bouwen en circulaire economie van 27 tot en met 29 oktober 2021!

In maart van vorig jaar zagen wij ons door corona helaas verplicht om de Week van duurzaam bouwen uit te stellen.

Maar er is goed nieuws!

Construcity.brussels en Constructiv kunnen u meedelen dat de Week van duurzaam bouwen verplaatst is naar 27, 28 en 29 oktober 2021 en zal plaatsvinden in Paleis 1 van Brussels Expo op de Heizel.

Op het programma:

  • Woensdag- en vrijdagochtend en donderdag de hele dag zullen de bezoeken van leerlingen uit de lagere school plaatsvinden.
  • Enkel op woensdag zal er ’s middags een receptie gegeven worden. Aansluitend zal het monitoringrapport over de impact van de opkomst van de circulaire economie op bouwberoepen in Brussel voorgesteld worden. Bij deze beide evenementen zullen de heren Alain Maron, minister van Klimaattransitie, Leefmilieu en Energie, en Bernard Clerfayt, minister van Economie, Tewerkstelling en Beroepsopleiding, aanwezig zijn.
  • Woensdagnamiddag zal volledig in het teken staan van werkzoekenden. Er zullen begeleidingsstructuren ter plaatse aanwezig zijn om hen te helpen hun weg te vinden.

De Week van Duurzaam Bouwen,

dat is een evenement voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar en de eerste graad van het middelbaar van Brusselse scholen en hun leerkrachten. Drie dagen lang zullen uw leerlingen de bouwberoepen met toekomst kunnen ontdekken aan de hand van ludieke praktijkactiviteiten die in goede banen geleid worden door Brusselse bouwscholen en deskundigen uit de sector. Er zal bijzondere aandacht besteed worden aan circulaire economie en duurzaam bouwen.  

Concreet zullen de bezoekers een kraan kunnen besturen, kunnen zagen, nagelen, metselen, schilderen of werken met recuperatiematerialen en zich kunnen wagen aan werken op hoogte. Werkzoekenden zullen begeleiding krijgen door diensten die hen kunnen helpen hun weg te vinden in het aanbod.

In 2018 was u talrijk aanwezig bij de derde editie van het evenement:

  • 21 stands met ongeveer 35 activiteiten
  • Meer dan 1.000 leerlingen ter plaatse aanwezig
  • 60 klassen uit 26 Brusselse scholen

 

Covid-19

We nemen alle nodige maatregelen om ons evenement zo coronaproof mogelijk te maken. Het zal zo georganiseerd zijn dat voldaan is aan alle geldende regels en verplichtingen.

 

Tot binnenkort!

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne