Lesgever/Leerkracht > Promotie/Bewustmaking

Draag uw steentje bij

U bent leerkracht of lesgever/lesgeefster en wilt uw leerlingen/stagiair(e)s in de opleiding beter informeren over de bouwsector?

Construcity.brussels vergezelt u

Moeten de leerlingen of stagiair(e)s die u begeleidt studie- of beroepskeuzes maken? Wilt u hen laten kennismaken met de bouwsector en de bouwberoepen?

Wilt u uw banden met de sector aanhalen?
Wilt u uw eigen opleiding verdiepen en/of uw loopbaanperspectieven verruimen?

Construcity.brussels sensibiliseert en informeert lesgevers/lesgeefsters en ondersteunt hen bij hun opleidingsmissie.

Neem contact met ons op voor inlichtingen over het opleidingsaanbod in Brussel voor uzelf en/of uw leerlingen.

Opleiding
Onderwijs

Tewerkstelling

Over Construcity.brussels

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne