Scholier/Leerling > Tewerkstelling

Over naar de serieuze zaken

Bent u een scholier, leerling(e) of stagiair(e)?
Volgt u een opleiding en ondervindt u moeilijkheden bij het zoeken naar een stageplaats?
Weet u niet waar u moet zoeken of hoe u zich moet voorstellen?
Wilt u uw tewerkstellingsvooruitzichten in de bouwsector kennen?

Construcity.brussels ondersteunt u bij uw zoekwerk en bij elke stap die u onderneemt.

Wij organiseren regelmatig infosessies en werfbezoeken. Die leveren u de informatie die u nodig hebt: beroepen, tewerkstellingsmogelijkheden, loopbaanopties enz.

De stage is cruciaal in de opleiding van een toekomstige werkne(e)m(st)er in de bouw. Dankzij een stage kunt u vertrouwd raken met de bedrijfswereld en hoe het er in de sector aan toegaat.

Construcity.brussels brengt mensen in opleiding in contact met de bouwbedrijven om kwaliteitsvolle stages te organiseren.

Wij informeren u ook over de bouwberoepen en de tewerkstellingsvooruitzichten en begeleiden u in uw zoektocht.

 

Om meer te weten te komen over de stage- en tewerkstellingsvooruitzichten of eender welk ander aspect volstaat het om contact met ons op te nemen

Promotion
Sensibilisation

Opleiding
Onderwijs

Over Construcity.brussels

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne