Over ons

Construcity.brussels is de Pool Opleiding Werk (POW) van de bouw in Brussel.

Construcity.brussels is HET contactpunt bij uitstek in de domeinen informatie, toeleiding, opleiding en duurzame tewerkstelling in de bouwsector in Brussel.

Als POW verstrekt Construcity.brussels informatie over de sector en voert hij sensibiliserings- en promotieopdrachten uit. Hij is ook verantwoordelijk voor de ontwikkeling van het opleidingsaanbod en het aanbod rond validering van competenties voor de verschillende doelgroepen. Verder zorgt hij voor de toeleiding en begeleiding van de doelgroepen naar een duurzame tewerkstelling in de bouwsector en verzorgt hij een sectorale monitoring.

Men kan elke dag terecht bij Construcity.brussels waar adviseurs klaar staan om informatie en advies te geven over de bouwberoepen, de opleidingsmogelijkheden, de verschillende job- en loopbaanmogelijkheden, enzovoort. De adviseurs van Construcity.brussels bieden een begeleiding op maat en dit gedurende een lange periode. Zelfs als men een job vindt in een bouwbedrijf zal Construcity.brussels nog de nodige opvolging voorzien.

Construcity.brussels heeft drie belangrijke missies:

  1. Werkzoekenden oriënteren en begeleiden in hun zoektocht naar een job in de bouwsector (oriëntatie en begeleiding)
  2. De schakel vormen tussen de opleidings- en bedrijfswereld (onderwijs en opleiding)
  3. Bedrijven advies verlenen met betrekking tot tewerkstelling en opleiding (tewerkstelling)

 

1. ConstruCity.brussels als hulp op weg naar duurzame tewerkstelling

Construcity.brussels begeleidt werkzoekenden in hun zoektocht naar een job in de bouwsector. Werkzoekenden worden geïnformeerd over de talloze mogelijkheden binnen de sector: Welke beroepen bestaan er? Welke opleidingen zijn er om deze beroepen te leren? Welke stagemogelijkheden zijn er? Hoe zien de arbeidsmogelijkheden in de Brusselse bouwsector er uit?

Naast het informeren van werkzoekenden, stippelen de adviseurs van Construcity.brussels ook een traject op maat uit samen met de werkzoekende. De adviseur en werkzoekende gaan samen op zoek naar de juiste opleiding, stage of job.

Naast werkzoekenden zijn arbeiders die al actief zijn in de bouwsector ook altijd welkom met vragen over hun loopbaanmogelijkheden.

 

2. ConstruCity.brussels als schakel tussen de opleidings- en bedrijfswereld

Construcity.brussels fungeert als schakel tussen de opleidings- en bedrijfswereld door:

  • de bouwsector en bouwberoepen te promoten bij alle leeftijdscategorieën
  • contactmomenten tussen beide werelden te organiseren (bv. werfbezoeken)
  • stagiairs en leerlingen goed te informeren over de bouwsector en haar specificiteit
  • stagiairs en leerlingen een gepersonaliseerde begeleiding te geven bij hun zoektocht naar een stageplaats of job
  • Bedrijven te begeleiden bij de aanwerving van een stagiair

 

3. ConstruCity.brussels als partner van bedrijven in hun zoektocht naar kwalitatieve arbeidskrachten

Construcity.brussels ontvangt vacatures en informatie over stageplaatsen van bouwbedrijven. De adviseurs van de Construcity.brussels bespreken met het bedrijf het gezochte profiel alvorens op zoek te gaan naar kandidaten die hieraan voldoen. Construcity.brussels tracht op verschillende manieren bedrijven en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen en hen te begeleiden naar een duurzame tewerkstelling.
Bij aanwerving blijven de adviseurs van Construcity.brussels de bouwbedrijven ondersteunen: administratieve ondersteuning, informatie over verschillende tewerkstellingsmaatregelen, inhoudelijke en financiële ondersteuning bij het uitwerken van een opleidingstraject, enz.

Nieuws en Evenementen

Jaarverslag

Partners
Ontdek onze
nieuwste advertentiecampagne