Over ons

ConstruCity is het contactpunt bij uitstek voor informatie, oriëntatie en tewerkstelling in de bouwsector.

HET contactpunt voor duurzame tewerkstelling in de bouwsector in Brussel

ConstruCity is het contactpunt bij uitstek voor informatie, oriëntatie en tewerkstelling in de bouwsector. De doelstelling van ConstruCity is om zo veel mogelijk duurzame tewerkstellingen in de Brusselse bouwsector te realiseren. ConstruCity verenigt hiervoor de kennis en expertise van organisaties uit de bouwsector en de openbare sector in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Men kan elke dag terecht bij ConstruCity waar adviseurs klaar staan om informatie en advies te geven over de bouwberoepen, de opleidingsmogelijkheden, de verschillende job- en loopbaanmogelijkheden, enzovoort. De adviseurs van ConstruCity bieden een begeleiding op maat en dit gedurende een lange periode. Zelfs als men een job vindt in een bouwbedrijf zal ConstruCity nog de nodige opvolging voorzien.

ConstruCity heeft drie belangrijke missies:

  1. Werkzoekenden oriënteren en begeleiden in hun zoektocht naar een job in de bouwsector (oriëntatie en begeleiding)
  2. De schakel vormen tussen de opleidings- en bedrijfswereld (onderwijs en opleiding)
  3. Bedrijven advies verlenen met betrekking tot tewerkstelling en opleiding (tewerkstelling)

 

1. ConstruCity als hulp op weg naar duurzame tewerkstelling

ConstruCity begeleidt werkzoekenden in hun zoektocht naar een job in de bouwsector. Werkzoekenden worden geïnformeerd over de talloze mogelijkheden binnen de sector: Welke beroepen bestaan er? Welke opleidingen zijn er om deze beroepen te leren? Welke stagemogelijkheden zijn er? Hoe zien de arbeidsmogelijkheden in de Brusselse bouwsector er uit?

Naast het informeren van werkzoekenden, stippelen de adviseurs van ConstruCity ook een traject op maat uit samen met de werkzoekende. De adviseur en werkzoekende gaan samen op zoek naar de juiste opleiding, stage of job.

Naast werkzoekenden zijn arbeiders die al actief zijn in de bouwsector ook altijd welkom met vragen over hun loopbaanmogelijkheden.

 

2. ConstruCity als schakel tussen de opleidings- en bedrijfswereld

ConstruCity fungeert als schakel tussen de opleidings- en bedrijfswereld door:

  • de bouwsector en bouwberoepen te promoten bij alle leeftijdscategorieën
  • contactmomenten tussen beide werelden te organiseren (bv. werfbezoeken)
  • stagiairs en leerlingen goed te informeren over de bouwsector en haar specificiteit
  • stagiairs en leerlingen een gepersonaliseerde begeleiding te geven bij hun zoektocht naar een stageplaats of job
  • Bedrijven te begeleiden bij de aanwerving van een stagiair

 

3. ConstruCity als partner van bedrijven in hun zoektocht naar kwalitatieve arbeidskrachten

ConstruCity ontvangt vacatures en informatie over stageplaatsen van bouwbedrijven. De adviseurs van de ConstruCity bespreken met het bedrijf het gezochte profiel alvorens op zoek te gaan naar kandidaten die hieraan voldoen. ConstruCity tracht op verschillende manieren bedrijven en werkzoekenden met elkaar in contact te brengen en hen te begeleiden naar een duurzame tewerkstelling.
Bij aanwerving blijven de adviseurs van ConstruCity de bouwbedrijven ondersteunen: administratieve ondersteuning, informatie over verschillende tewerkstellingsmaatregelen, inhoudelijke en financiële ondersteuning bij het uitwerken van een opleidingstraject, enz.

Nieuws en Evenementen
Jaarverslag
Partners
Ontdek onze
nieuwste advertentiecampagne