Over ons / Partners

Ontdek de partners van Construcity.brussels

Construcity.brussels bestaat uit een sterk partnerschap tussen Actiris, Bruxelles Formation, VDAB, Constructiv, Embuild, SFPM-efp en Leefmilieu Brussel.

Dankzij dit partnerschap centraliseert Construcity.brussels de activiteiten m.b.t. informatie, opleiding en tewerkstelling binnen de Brusselse bouwsector.

Constructiv is een dienstverlenende organisatie voor de bouwsector. Wij vallen onder het Paritair Comité voor het Bouwbedrijf (PC 124), waarin zowel de werkgeversorganisaties van de bouw (Confederatie Bouw, Bouwunie en FeMa) als de werknemersorganisaties (AC V BIE, AC -ABVV en AC LVB) vertegenwoordigd zijn.

Constructiv biedt heel wat diensten aan bouwbedrijven en hun werknemers, onder andere advies op maat, specifieke begeleiding, sectorale financiële ondersteuning, toekenning van aanvullende sociale voordelen, promotie van veiligheid en welzijn op het werk, competentiebeheer (opleiding) en beroepstoeleiding. Constructiv draagt ook bij aan de versterking van het positieve, gevarieerde, innovatieve en toekomstgerichte imago van de bouw.

Bruxelles environnement - leefmilieu brussel

Leefmilieu Brussel is de Brusselse overheidsdienst voor milieu en energie. Alle inwoners en bedrijven van Brussel kunnen er terecht. De opdrachten van de dienst? De kwaliteit van de lucht, het water en de bodem onderzoeken, opvolgen en beheren, de hoeveelheid afval beperken, lawaaihinder reglementeren en zorgen voor meer groene ruimten en meer biodiversiteit. Daarnaast leveren de medewerkers ook milieuvergunningen af, controleren ze de naleving van de milieuvoorwaarden, ontwikkelen en ondersteunen ze natuureducatieve projecten in Brusselse scholen en nemen ze deel aan Belgische en internationale bijeenkomsten en onderhandelingen. Ten slotte focust Leefmilieu Brussel ook op het domein van ecologisch bouwen en links tussen gezondheid en milieu.

Leefmilieu Brussel is voor Brusselaars de belangrijkste partner die helpt het leefmilieu en hun levenskwaliteit voortdurend te verbeteren en de transitie vlot te laten verlopen dankzij efficiënt, voorbeeldig en innovatief werk en een erkende deskundigheid.

Actiris is de Brusselse gewestelijke dienst voor arbeidsbemiddeling. Als Brusselse openbare tewerkstellingsdienst is Actiris de centrale speler en leverancier van oplossingen voor de tewerkstelling in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Actiris concentreert zijn actie en middelen rond twee opdrachten:
het garanderen van de matching tussen werkgevers en werkzoekenden en het organiseren van de doorstroming naar werk. Daarnaast is Actiris ook gemandateerd om het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid te coördineren.

In 2020 hebben Bruxelles Formation en zijn partners bijna 900 Brusselaars opgeleid voor een bouwberoep.

Op een uitgestrekt terrein van 13.000 m² in Neder-Over-Heembeek leidt Bruxelles Formation werkzoekenden en werknemers op voor een bouwberoep. Dat gaat heel ruim: in de ruwbouw, een architectuurbureau, de afwerkingssector, … De keuze aan opleidingen voor specifieke beroepskwalificaties is uitgebreid en bovendien komen ook systematisch de laatste nieuwe technische evoluties op het vlak van ecologisch bouwen aan bod.

Bruxelles Formation stelt alles in het werk om kwaliteitsvolle opleidingen aan te bieden waarmee de deelnemers nieuwe competenties onder de knie krijgen of hun competenties opfrissen, zodat ze hun kansen om snel (ander) werk te vinden, vergroten. De cijfers leveren het bewijs: in 2019 had meer dan 95% van onze stagiairs het gevoel goed opgeleid te zijn en binnen het jaar na hun opleiding was 73% aan het werk, een opleiding aan het volgen of opnieuw aan het studeren!

Klik hier om het trainingsaanbod van Bruxelles Formation en zijn partners te bekijken.

Embuild, eerder genoemd de Confederatie Bouw, werd in 1946 opgericht als overkoepelende werkgeversorganisatie voor de bouw voor heel België. Ze verenigt meer dan 15.000 ondernemingen uit de bouwsector: zelfstandigen, kmo’s en grote ondernemingen, actief op alle gebieden van de bouw. Voor haar Brusselse zetel heeft ze overigens het label “Ecodynamische onderneming” gekregen.

Embuild verdedigt de belangen van aannemers bij de overheid, de economische beleidsmakers en de bouwpartners. Ze is aanwezig op lokaal, gewestelijk, nationaal en Europees niveau en vertegenwoordigt de sector bij talrijke organisaties en instanties zoals het VBO, de sectorale paritaire comités (arbeiders en bedienden), de niet-paritaire en paraprofessionele instellingen en de andere sectorgebonden federaties. Ze is ook aanwezig in talrijke overleg- en adviesinstanties die direct of indirect de belangen van de aannemers beïnvloeden.

De Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding (VDAB) is in Brussel bevoegd voor de organisatie van beroepsopleiding en doet, in opdracht van Actiris, aan bemiddeling van burgers die een Nederlandstalig beroepsperspectief hebben. Dit wil zeggen voor burgers die willen werken in Brussel of Vlaanderen.

Concreet betekent dit dat zowel Vlamingen als Brusselaars bij VDAB Brussel terecht kunnen voor een beroepsopleiding. Hiervoor werkt VDAB Brussel samen met verschillende opleidingspartners.

VDAB Brussel organiseert samen met zijn partners tal van opleidingen in verschillende sectoren:

  • Hout en Bouw
  • Industrie
  • Transport en logistiek
  • Diensten
  • Business support, Retail en ICT
  • Zorg en onderwijs

Tijdens onze opleidingen kan taalondersteuning Nederlands als rode draad lopen: zowel vóór, tijdens als na de opleiding.Werkplekleren (Opleidingsstages, Individuele Beroepsopleiding, Beroepsinlevingsovereenkomst) maakt systematisch deel uit van het opleidingstraject.

In Brussel zijn duale middenstandsopleidingen beschikbaar die toegang geven tot bijna 200 beroepen. Deze opleidingen zijn bedoeld voor jongeren, volwassenen, werkzoekenden en mensen die zich willen omscholen, maar ook voor bedrijfsleiders en zelfstandigen die hun competenties willen versterken. Volgens het principe van alternering zijn deze opleidingen een combinatie van praktijk in een bedrijf en technische en theoretische lessen in een opleidingscentrum.

Voor de bouwsector worden 17 opleidingen aangeboden, van beroepen in de ruwbouw (metselaar, loodgieter, elektricien, dakdekker, …) over houtbewerking (schrijnwerker, timmerman, …) tot afwerking (tegelzetter, schilder, …).

De duale middenstandsopleidingen zijn een goede springplank naar werk: 85% van alle personen die een duale opleiding gevolgd hebben, zijn binnen het jaar aan de slag als werknemer of zelfstandige.
Efp biedt overigens ook bijscholingen en opleidingen rond ondernemerschap aan.

Nieuws en Evenementen

Over Construcity

Jaarverslag

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne