De wedstrijd ‘Project Passief-Duurzaam’ is een project van het BRC Bouw waarmee Brusselse bouwscholen zich in een reële situatie kunnen wagen aan duurzaam bouwen en zich kunnen voorbereiden op de nieuwe Belgische en Europese wetten in verband met de energieprestaties van gebouwen.

De bouwsector is sterk geëvolueerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bouwkwaliteit is een niet te verwaarlozen factor geworden op het vlak van energieprestatie, beperking van de milieu-impact, nieuwe energiebronnen en nieuwe maatschappelijke eisen. Dat geeft aanleiding tot nieuwe technologieën, maar ook tot nieuw vakmanschap.

Het BRC Bouw heeft een strategie ontwikkeld voor de begeleiding van de Brusselse scholen. Deze strategie werd opgestart in het kader van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu en verdergezet in het GPCE (Gewestelijk programma voor circulaire economie). Ze heeft tot doel een bijdrage te leveren aan het zo goed mogelijk voorbereiden van de leerlingen op de reële uitdagingen die hen te wachten staan op de werven. In die optiek is ook de wedstrijd ‘Project Passief-Duurzaam’ tot stand gekomen. Het doel daarvan is om leerlingen in reële bouwsituaties te plaatsen en op een concrete manier functionele kennis over te brengen.

De wedstrijd ‘Project Passief-Duurzaam’ in het kort:

 • Een unieke werf in Brussel voor leerlingen van de bouwsector
 • Een samenwerking tussen de technische en beroepsrichtingen bouw van Brusselse scholen, een architectuurfaculteit (La Cambre Horta-ULB) en aannemers rond het gemeenschappelijke project ecologisch bouwen
 • De bouw van een moduleerbaar, demonteerbaar en verplaatsbaar gebouw dat voldoet aan de energienormen van morgen
 • Een pilootproject dat twee schooljaren duurt en in 2016-2017 verlengd wordt met een nieuwe fase

De wedstrijd ‘Project Passief-Duurzaam’ verloopt in drie fases:

FASE 1: ontwerpfase:

 • Samenstelling van de teams (Bouwteams), van wie de ontwerpen tegen elkaar afgewogen zullen worden vooraleer definitief gekozen wordt welk ontwerp gerealiseerd zal worden
 • 4 workshops: opleiding van de teams rond de normen en technieken die nuttig kunnen zijn bij het ontwerp van hun project

FASE 2: bouwfase:

 • Keuze van het winnende ontwerp dat gerealiseerd zal worden en samenvoeging van de teams
 • Kritisch onderzoek van het winnende ontwerp door verschillende architecten- en ingenieursbureaus
 • Bouw van het schaalmodel (module 1.0)

FASE 3: verbeterfase van het gebouw (module 2.0):

Deze fase was niet voorzien bij aanvang van het project, maar speelt in op de behoefte om het initiële ontwerp verder te ontwikkelen. Het gaat meer bepaald om een uitbreiding/autonomisering die erop gericht is de opleidingsdimensie verder uit te bouwen met de medewerking van de studenten van de ULB (faculteit architectuur en polytechnische faculteit) en de auditeurs van EFP – centrum voor deeltijds onderwijs van de middenstand in Brussel.

 • Kritische lezing van de limieten van module 1.0 door de student-ingenieurs, student-architecten en de auditeurs van EFP, jonge professionals die deeltijds een verdergezette opleiding volgen
 • Ontwerp en bouw van een structuur als aanvulling op module 1.0
 • Verbetering van de aspecten speciale technieken: energieproductie en -beheer, opvang van regenwater en gewichtsvermindering van het modulaire systeem

De wedstrijd ‘Project Passief-Duurzaam’ is dus een ware challenge voor zowel leerlingen als aannemers, ingenieurs, architectuurdocenten en het BRC Bouw. De deelnemers worden getest in een reële situatie en ontwikkelen competenties die moeilijk aangeleerd kunnen worden in een schoolse context. Voorbereiding van de werf, teamwerk, planlezen, heffen en plaatsen van zware elementen, luchtdichtheid en monitoring van het eindproduct zijn slechts enkele voorbeelden van competenties die ze tijdens deze unieke ervaring verwerven.

 

 

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne