Samen met TADA en ConstruCity gingen Schaarbeekse kinderen op ontdekking in de bouwsector.

Op zaterdag 24 april konden de ConstruCity-adviseurs kennismaken met iets meer dan 20 jongeren van TADA en hen meenemen op ontdekking in de bouwsector.

 

Wat is TADA?

Vzw TADA (afkorting van ToekomstATELIERdelAvenir) is een lerend netwerk dat de burger en het bedrijfsleven betrekt bij de emancipatie en integratie van maatschappelijk kwetsbare tieners en hun omgeving. In Brussel coacht TADA bijna 1.300 jongeren intens gedurende meerdere jaren. Via zijn weekendscholen en oud-leerlingennetwerk biedt TADA ook buitenschoolse activiteiten aan waarbij de leerlat erg hoog ligt, terwijl ook het welbevinden van het kind bevorderd wordt. Op zaterdag worden er verschillende activiteiten georganiseerd voor kinderen van 11 en 12 jaar. Die zijn bedoeld om deze jongeren meer toekomstperspectieven te bieden en hun zelfvertrouwen en motivatie op te krikken.

TADA heeft zijn activiteiten in Brussel opgestart in het schooljaar 2012-2013. De vereniging wil het patroon van ‘grote kans op weinig kansen’ doorbreken en gaat daarvoor vroegtijdig aanvullend onderwijs aanbieden in het weekend.

TADA ConstruCity 24/04

Er werden verschillende activiteiten aangeboden aan de jongeren om hen te laten kennismaken met de bouwsector en komaf te maken met een aantal clichés.

Op ontdekking in de bouwsector

De activiteit ging van start met een spelletje waarbij de jongeren afbeeldingen aan elkaar moesten koppelen om zo de verschillende bouwberoepen te ontdekken. Dat spel was natuurlijk een aanleiding om het met hen te hebben over de variatie aan beroepen en om deze beroepen te beschrijven en te promoten. Het was ook een gelegenheid om enkele clichés te ontkrachten die nog te vaak gelinkt worden aan bouwberoepen. Er zijn immers wel heel wat technische en theoretische vaardigheden om onder de knie te krijgen, de beroepen kunnen wel perfect uitgeoefend worden door vrouwen, de sector besteedt wel heel wat aandacht aan netheid, welzijn en veiligheid op de werf, enz.

Verder was er nog een tweede activiteit waarbij het nut van plannen voor de uitvoering van werkzaamheden begrijpelijk gemaakt werd. Door met kleine houten blokjes objecten te maken op basis van plannen, verkenden de jongeren de overgang van 2D naar 3D. Aan de hand van deze groepsoefeningen leerden ze ook dat uitvoerders van verschillende beroepen dankzij plannen met elkaar kunnen communiceren om een complex bouwwerk te maken.

TADA 24/04

Overgang van 2D naar 3D met een bouwactiviteit met houten blokken

Deze groep jongeren kon kortom een sector ontdekken die barst van leermogelijkheden en kansen.

Wil u weten welke beroepen en opleidingen er allemaal bestaan in de bouwsector? Contacteer ons!

 

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne