Opleidingen 2018-2019

Het BRC Bouw biedt gratis opleidingen op het gebied van veiligheid en duurzame constructie / circulaire economie aan leerlingen van het secundair onderwijs in Brussel (vanaf het 4de jaar).

Klik hier om klassen te registreren voor onze LEERLINGEN-opleidingen!

Week van de bouw

In 2014 hebben het BRC Bouw en fvb-ffc Constructiv voor het eerst samen de Week van duurzaam bouwen georganiseerd, die een groot succes kende. In 2016 richten we onze schijnwerpers op de volledige sector. De week van de bouw 2016 is een project waar uiteenlopende partners bij betrokken zijn (Brusselse middelbare bouwscholen, partners uit het onderwijs en de beroepswereld bouw, enz.). De actie richt zich tot Brusselse leerlingen van 10 tot 14 jaar en vindt op 28 en 29 april 2016 plaats op het terrein van Tour & Taxis.

We willen er meerdere belangrijke doelstellingen mee bereiken:

  • De jongste leerlingen de bouwberoepen laten ontdekken
  • De knowhow van leerlingen uit technische en beroepssecundaire scholen en hun engagement voor de bouw tonen en naar waarde schatten
  • De Brusselse scholen uitnodigen om de toekomstperspectieven te promoten bij hun leerlingen

De Week van de Bouw, dat zijn bijna 1.200 deelnemers en een team van meer dan 100 professionals en leerkrachten die zorgen voor de omkadering van de activiteiten. In totaal gaat het om 29 activiteiten, verdeeld over 21 stands.

Mot d’Emploi

In 2014 heeft het BRC Bouw een Franstalige spelletjeskoffer over werk gekocht: Mots d’Emploi.

Deze koffer, die ontwikkeld werd door CIDJ – Federatie van de informatie- en documentatiecentra voor jongeren die actief zijn op het grondgebied van de Franse Gemeenschap, bevat activiteiten voor jongeren die een studie- of beroepskeuze moeten maken.
Het BRC Bouw zet de hulpmiddelen uit de koffer (kaartspel, foto’s, dvd en brochures) in om jongeren te informeren over de sector en hen te helpen bij hun zoektocht naar werk, een opleiding of toeleiding.
De animaties “Mots d’Emploi” worden voorgesteld aan kleine groepen jongeren, in samenwerking met jongerenverenigingen of secundaire scholen.
Onlangs heeft het BRC Bouw nieuwe speelkaarten gemaakt die specifiek zijn voor de bouwsector.

Building Heroes

Met Max en Sophie, de mascottes van Building Heroes, de serious game van onze partner fvb-ffc Constructiv, worden uw leerlingen meegenomen in een spannend online spel waarbij ze de taak hebben het huis van hun dromen te renoveren.
Stap voor stap raken ze vertrouwd met de wereld van bouwen en renoveren.

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne