Onderwijs en opleiding

Construcity.brussels informeert je!

Je wil graag dat uw stagiairs of leerlingen uit de bouwafdeling de beroepen in de sector en hun troeven beter leren kennen?

Je wil hen de verschillende tewerkstellingsvooruitzichten duidelijk maken?

Mogelijkheden na de opleiding?

Dan ben je aan het juiste adres!

Construcity.brussels…

informeert je

Ben je leerkracht of instructeur en wil je dat je leerlingen/mensen in opleiding meer informatie krijgen over de bouwsector? Wil je hen de verschillende mogelijkheden op de arbeidersmarkt en specifiek in de Brusselse bouwsector bijbrengen? Wil je zelf meer informatie over de Brusselse bouwsector?

Volg je een opleiding als werkzoekende en wil je meer weten over wat je mogelijkheden zijn na je opleiding? Ben je een leerling in een bouwafdeling en vraag je je af hoe en waar je na het behalen van je diploma een job kan gaan zoeken?

Dan ben je aan het juiste adres!

Construcity.brussels organiseert regelmatig infosessies over volgende thema’s:

  • De beroepen in de bouwsector
  • De voordelen in de bouwsector (loon, vakantie, premies, enz.)
  • De bouwsector in Brussel (aantal bedrijven, aantal arbeiders, de leeftijd van de arbeiders, enz.)
  • Werk zoeken in Brusselse bouwbedrijven

Tijdens deze infosessies kan men alle vragen stellen waarop men nog een antwoord zocht. Leerlingen of personen in opleiding zijn ook altijd welkom voor een individueel gesprek en een geïndividualiseerde begeleiding.

helpt bij een positieve studie- en beroepskeuze

Ben je leerkracht of begeleider en moeten je leerlingen/mensen in begeleiding een studie- of beroepskeuze maken? Wil je dat ze op een praktische manier kennismaken met de bouwsector en bouwberoepen?

Je bent een leerling, je gaat naar school en twijfelt om over te stappen naar een bouwafdeling? Je bent een werkzoekende en je wil een opleiding volgen in de bouw, maar je weet niet goed welke beroep je het meest ligt?

Dan ben je aan het juiste adres! 

Construcity.brussels organiseert verschillende acties waarbij leerlingen en/of werkzoekenden op een praktische manier kunnen kennismaken met de verschillende bouwberoepen.

Enkele voorbeelden van acties:

  • Bezoek aan opleidingscentra om de beroepen en opleidingsmogelijkheden te leren kennen. Tijdens deze bezoeken wordt er ook tijd gemaakt om enkele beroepen te proberen.
  • Werfbezoeken op echte Brusselse werven
  • Evenementen waarbij kinderen en jongeren verschillende beroepen kunnen uitproberen met oudere leerlingen, leerkrachten en professionals
  • Deelname aan praktische opleidingsbeurzen georganiseerd door vzw’s en/of gemeentes
brengt de opleidings- en bedrijfswereld bij elkaar

Je bent leerkracht of begeleider en je wil leerlingen/mensen in opleiding begeleiden naar een stageplaats, maar je weet niet goed waar te beginnen? Je bent op zoek naar bedrijven die op zoek zijn naar stagairs? Je bent op zoek naar een bedrijf dat open staat voor duaal of alternerend leren?  

Je bent een leerling of je bent een werkzoekende in opleiding en je vindt het moeilijk om een stage te vinden? Je weet niet waar te zoeken of hoe je te presenteren?

Dan ben je aan het juiste adres!

De stage is een cruciale fase in de opleiding tot bouwvakarbeider. Tijdens een stage maakt men kennis met de bedrijfswereld en de realiteit van de bouwsector. Construcity.brussels brengt leerlingen/leerjongens en – meisjes/personen in opleiding enerzijds en bouwbedrijven anderzijds dichter bij elkaar om kwalitatieve stages te organiseren en realiseren. Een goede stage is vaak een eerste opstap naar een vast contract.

adviseert leerkrachten m.b.t. permanente vorming

Je bent leerkracht en je wil op de hoogte blijven van nieuwe technieken binnen de bouwsector en je beroep? Je leerlingen komen terug van hun stage met zaken die ze op de werf hebben gezien of geleerd en die jij zelf niet goed beheerst?

Dan ben je aan het juiste adres!

Het is belangrijk dat leerkrachten zich blijven bijscholen om kwaliteitsvol onderwijs voor de leerlingen te voorzien. Dit is zeker zo in de bouwsector: een sector die snel evolueert. Construcity.brussels werkt samen met verschillende partners (BRC Bouw, Constructiv) om een opleidingsaanbod te kunnen aanbieden aan leerkrachten

Meer informatie of interesse?
Neem dan contact op met de adviseurs van Construcity.brussels

Oriëntatie en Begeleiding

Over Construcity.brussels

Tewerkstelling

Ontdek onze
nieuwste advertentiecampagne