Screening Bouw – Nieuw: Meertalige screening voor nieuwkomers

 

Nu inschrijven: https://forms.office.com/r/TcNZ8mnCCm

Om nieuwkomers beter te begeleiden naar een job in de bouw, organiseert Construcity.brussels een screening bouw om hun competenties te evalueren in een realistische omgeving. Van 12 september tot 23 september 2022 organiseren we 4 screeningsessies : 1 sessie voor 4 verschillende taalgroepen.

Er zullen 4 groepen van 5 personen worden samengesteld die:

 • het Oekraïens,
 • het Maghrebijns Arabisch,
 • het Spaans,
 • en ook: het Frans en het Nederlands spreken

Afhankelijk van de kandidaat kunnen deze taalkeuzes worden aangepast.

Tijdens deze unieke screeningsessie maken we gebruik van tolken om de instructies van de trainer te vertalen.

Daarom zijn wij op zoek naar werkzoekenden die ervaring hebben als werknemer op één of meer van de volgende gebieden:

 • Metselen
 • Schrijnwerkerij
 • Stukken/plakken
 • Elektriciteit

Aan het eind van de screening weten werkzoekenden of ze klaar zijn om in België in hun vakgebied te werken of of ze nog enkele vaardigheden moeten verbeteren. Het is echter belangrijk voor toekomstige deelnemers om te weten dat het vinden van werk in Brussel op permanente basis zonder kennis van het Frans of het Nederlands ingewikkeld zal blijven. Wij zullen hun ook oplossingen hiervoor aanbieden.

Doelstellingen van de screening

Voornaamste doelstelling

De voornaamste doelstelling van de meertalige screening is een evaluatie maken van de bouwgerelateerde competenties van nieuwkomers (vluchtelingen e.a) met ervaring in de bouwsector in hun thuisland. We evalueren of de deelnemers met de competenties waarover ze beschikken tewerkgesteld kunnen worden in hun domein in België en we beogen de identificatie van werkpunten en sterke punten. Dit om hen zo goed mogelijk te orienteren en begeleiden naar een duurzame job in de bouw in Brussel.

Construcity.brussels is op zoek naar werkzoekenden, ouder dan 18 jaar, gedomicilieerd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, die ervaring hebben in de bouwsector in hun thuisland (of elders), als arbeider. We richten ons tot werkzoekenden die over een te kleine beheersing van het Frans of van het Nederlands beschikken om de screening in het Frans of in het Nederlands te volgen.
Met deze meertalige screening beantwoorden we feedback die we kregen van organisaties die met nieuwkomers werken en die signaleren dat het aanbod voor nieuwkomers op dit moment ontoereikend is en soms te gefocust is op taal als instapvoorwaarde.

We zetten daarom tijdens de meertalige screening in op de aanwezigheid van tolken om de inclusie van anderstalige deelnemers te faciliteren en hen de mogelijkheid te geven om zich te confronteren aan hun tewerkstellingsmogelijkheden, of al over te kunnen gaan tot de identificatie van werkpunten die remediëring zullen vereisen, indien de deelnemer duurzaam tewerkgesteld wenst te worden.

De screening georganiseerd door Construcity.brussels zal plaatsvinden in een opbouwende context, maar heeft als doel de deelnemers een eerlijke evaluatie te verstrekken aangaande de maakbaarheid van hun professioneel project. We beogen dat de deelnemers zich bewust zijn van wat ze kunnen en wat ze niet kunnen, en dat ze weten hoe ze eventuele werkpunten kunnen aanpakken. Dit om de deelnemer (en zij die de deelnemer begeleiden) in staat te stellen verder te bouwen aan een professioneel project.

Bijkomende doelstellingen

Drie bijkomende doelstellingen vullen de hoofddoelstelling aan :

 • de herdynamisatie van het beoogde publiek
 • het ontdekken van nieuwe domeinen in de bouw en nieuwe bouwtechnieken
 • de confrontatie met taalbarrières en ervaren hoe deze inwerken op hun leermogelijkheden  

Deelnemers zullen niet enkel proeven uitvoeren in het domein waarin ze gespecialiseerd zijn. Ze zullen ook proeven uitvoeren in domeinen die ze minder beheersen en zich openstellen voor nieuwe ervaringen. Dit zal de instructeur in staat stellen een inschatting te maken van de leerbaarheid van de deelnemer, de manier waarop hij omgaat met frustratie en zijn doorzettingsvermogen. Doorslaggevende competenties voor de nieuwkomer die werk wil in de bouwsector in België.

Met het inzetten van tolken beogen we niet dat de inhoud van de screening vlekkeloos vertaald zal worden. We beschouwen de tussenkomst van de tolken als en hulpmiddel, maar niet als een oplossing voor de taalbarrière die gedurende de screening zal standhouden. Het is onvermijdelijk dat deelnemers tijdens de screening sommige details niet zullen begrijpen, en op hun eigen limieten zullen stoten.

Praktische organisatie van de screening

De screening is georganiseerd van 12 september tot 23 september 2022. Deze twee weken zullen worden opgedeeld in dagen of halve dagen, afhankelijk van de beoordeelde bouwtechniek en naar gelang van de taalverwantschap (nog te bepalen).

 • Groep A : 1ste  week (12 tot 16 september) – voormiddag (9u-12u)
 • Groep B : 1ste  week (12 tot 16 september) – namiddag (13u-16u)
 • Groep C : 2de week (19 tot 23 september) – voormiddag (9u-12u)
 • Groep D : 2de week (19 tot 23 september) – namiddag (13u-16u)

Elke groep bestaat uit 5 deelnemers.

De screening zal plaatsvinden Avenue Malherbelaan 42 in Anderlecht, in onze ateliers.
Er is geen lunchpauze voorzien.

Inschrijven voor de screening

Als u werkzoekenden ontmoet die ervaring hebben in de bouwsector, maar niet voldoende Frans of Nederlands spreken om begeleid te worden of een opleiding te volgen, kunt u hen op de hoogte houden van onze meertalige screening. U kunt ook zelf een nieuwkomer inschrijven.

3 wijze om zich/een kandidaat in te schrijven:

Wij nemen dan contact met u op voor een informatiebijeenkomst eind augustus/begin september.

Een vraag over de screening van Construcity.brussels ?

Contacteer Duchka Walraet
Projectverantwooordelijke beroepstoeleiding
Tel. + 32 2 528 88 87
Gsm + 32 477 66 00 28
duchka.walraet@construcity.brussels

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne