Lesgever/Leerkracht > Kit school duurzaam bouwen

Kit school duurzaam bouwen

Bent u leerkracht in het basis- of secundair onderwijs? Wilt u uw leerlingen laten kennismaken met de wereld van duurzaam bouwen aan de hand van ludieke en technische activiteiten?

Kit school duurzaam bouwen

Het BRC Bouw heeft 5 pedagogische animaties ontwikkeld die beschikbaar zijn in de vorm van:

  • tweetalige pedagogische fiches die gratis kunnen worden gedownload (infofiche, activiteitsfiche en eventueel leerlingenfiche);
  • kits met de fiches en het voor de activiteit noodzakelijke materiaal die gratis beschikbaar zijn bij het BRC Bouw.

Het BRC Bouw stelt bovendien 4 aanvullende pedagogische hulpmiddelen gratis ter beschikking en stelt 4 aanvullende activiteiten voor.

Het gaat dus om volledig afgewerkte lessen die zelfstandig kunnen worden gegeven. Een opportuniteit om jongeren te laten kennismaken met de sector en op die manier hun toekomstperspectieven te verbreden!

Voor wie? Brusselse leerlingen van 11 tot 14 jaar (6e leerjaar basisonderwijs + 1e cyclus van het secundair onderwijs).

Wilt u elementen lenen uit de Schoolkit Duurzaam Bouwen?

Vul dit formulier of neem met ons contact op!

Presentatie van de Schoolkit Duurzaam Bouwen

Vind alle informatie over ons nieuwe onderwijsproject en onze contactgegevens via ons presentatieformulier!

Animaties

Waterbeheer

Waar komt leidingwater vandaan? En wat wordt het vervolgens? Kunnen we regenwater recupereren? Test de infiltreerbaarheid van verschillende materialen en ontdek wat een reservoir met debietregeling of een infiltratieput is, en evalueer vervolgens je dagelijkse waterverbruik.

Warmteleer van gebouwen

Ken je de 3 types warmteoverdracht? Doorgrond de geheimen van een goed geïsoleerd huis dankzij verschillende experimenten en infraroodfoto’s van gebouwen!

Vertel mij over een materiaal

Waar komen bouwmaterialen vandaan? En wat is eigenlijk een ecologisch materiaal? Beschrijf de levenscyclus van verschillende elementen om te leren je de juiste vragen te stellen!

Gebouwen, een nieuwe bron van materialen

En als we een gebouw nu eens zouden deconstrueren in plaats van te slopen, om de bestanddelen ervan elders te hergebruiken? Ontdek de rijkdom van de gebouwen om je heen en hun hergebruikspotentieel.

Structuur en stabiliteit: de boog

De triomfboog van het Jubelpark is mooi, maar hoe blijft deze staan? Maak jezelf vertrouwd met een oude bouwtechniek en neem kennis van de begrippen sluitsteen en samendrukking.

Animaties ontworpen door Isabelle Prignot (architect en leerkracht), Jacques Duchenne (monteur), Gilles De Craeye (Ose la Science), Marie Foidart (architect en trainer), Catherine Gulpen (binnenhuisarchitect, leerkracht en trainer), Martine Massin (consultant en trainer), het “Portail national des ressources eduscol” en Bernard Coeugniet (timmerman en leerkracht).

Aanvullende pedagogische hulpmiddelen

De « Thermatheek »

Stalen van synthetische en minerale isolatiematerialen, en isolatiematerialen van plantaardige of dierlijke oorsprong, om te observeren, aan te raken of te wegen om de isolatieprincipes en de herkomst van de materialen beter te begrijpen.

Pedagogische maquette van een zonneboiler

Deze maquette is klein, maar heeft alles van een echt zonnepaneel! Installeer zelf een zonneboiler om de werking ervan te begrijpen.

Gezelschapsspel « EXTEND MATerial’S LIFE »

Doel? De bouwelementen zo lang mogelijk bewaren en als laatste in het sorteercentrum aankomen. Klaar? 3, 2, 1 … start!

Gezelschapsspel « Greenovation »

Kies het winnende duo om je huis te renoveren: interventies die de energieprestaties van je huis verbeteren, waarvan de grijze energie echter zo laag mogelijk is. Moge de beste winnen!

 

Hulpmiddelen ontwikkeld door Catherine Gulpen, Céline Fassotte en Julia Luxen (docenten bouw, architectuur en design), Jacques Duchenne (installateur), Suzanna Cielen, Klara Cielen, Louise Matagne en Thomas Dramaix (studenten van de IGEAT) en de Homegrade non-profit organisatie.

Aanvullende activiteiten

Realisatie van een kleimuur

Het beste is dat een bepleistering op basis van klei op een muur van de school wordt gerealiseerd (misschien een buitenmuur, op voorwaarde dat er een uitspringend dak is).

Een leerkracht die de techniek van bepleistering op basis van klei kent, kan de workshop leiden. Het is ook mogelijk om online een opleiding te volgen. Ten slotte kan een opleider ter plaatse komen om de techniek voor te stellen en de leerlingen te helpen.

Als er geen muur is, is het ook mogelijk om zwaluwnesten uit klei te vervaardigen.

 

Bezoek aan BELEXPO

Een tentoonstelling georganiseerd door Leefmilieu Brussel om te ontdekken dat we allemaal ons steentje kunnen bijdragen om beter te leven in de stad! Zich gemakkelijker verplaatsen zonder te vervuilen, minder afval produceren, beter eten, nieuwe jobs vinden, met minder energie in comfortabelere huizen en scholen wonen …

Op het terrein van Thurn en Taxis: Havenlaan 86c/3002 – 1000 Brussel.

Gesloten op maandag – reserveren verplicht voor groepen van minstens 10 personen.

Meer informatie: https://www.belexpo.brussels/nl

Op zoek naar de Batex-projecten

Batex-projecten zijn projecten die door Leefmilieu Brussel als “voorbeeldgebouwen” zijn gelabeld. Ze dienen als voorbeeld omdat ze bijzonder doeltreffend zijn op energie- en milieugebied.

Er kunnen twee activiteiten worden gerealiseerd op basis van de databank van de Batex-projecten (kaart en zoekmachine):

  • Op een computer zoeken naar Batex-projecten in de buurt van de school of een andere vastgestelde zone en downloaden van de fiches van de gelokaliseerde Batex-projecten. Het zou ideaal zijn mochten de leerlingen dit onderzoek doen en informatie vragen over de elementen van de fiches die ze niet begrijpen, om de projecten aan de rest van de klas voor te stellen. Als er te weinig tijd is, kan de leerkracht deze stap zelf uitvoeren.
  • Wandeling in de buurt van de school / de vastgestelde zone en voorstelling van de verschillende projecten op basis van de fiches.
  • Voorstel: tijdens de wandeling de aanwijzingen lokaliseren die getuigen van de aanwezigheid van water in de stad: putdeksels, kolken, brandkranen, platen met betrekking tot de aansluiting op het distributienet, dakgoten en regenafvoerpijpen … Zich afvragen waarvoor ze dienen en welk type water er stroomt (leidingwater, afvalwater, regenwater).

Database BATEX

Bezoek aan een werf / innovatief gebouw in Brussel

De hoofdstad telt talloze innovatieve projecten op het gebied van ecologisch bouwen. Dankzij een rondleiding in een duurzaam gebouw of op een duurzame werf zullen de leerlingen concreet kunnen kennismaken met de in de klas behandelde concepten.

Neem voor meer informatie met ons contact op!

Promotie
Bewustmaking

Tewerkstelling

Over Construcity.brussels

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne