De circulaire economie verandert de arbeidswereld.

Ze creëert niet alleen kansen voor de economie en het milieu, maar ze kan ook een belangrijke rol spelen in de bevordering van het maatschappelijk welzijn dankzij nieuwe werkmethoden en meer gelijke arbeidsverhoudingen.

Onderwijs, opleiding en het creëren van banen in de circulaire economie van de bouwsector kunnen helpen om bepaalde maatschappelijke en milieu-uitdagingen in België aan te gaan.

In een tijd van werkloosheid waarin vraag en aanbod niet op elkaar zijn afgestemd, creëert de circulaire bouw nieuwe mogelijkheden, waarvan het merendeel bestaat uit lokale banen die niet gedelokaliseerd kunnen worden, waardoor ook de strijd tegen sociale dumping wordt ondersteund. Dit treft alle functies en alle beroepen. De transitie naar een circulaire economie in de bouw maakt het mogelijk om verschillende types beroepen te genereren voor diverse profielen, gaande van laag en niet geschoolde tot gemiddeld en hooggeschoolde werknemers.

Op dit moment is het echter moeilijk om te weten hoe en op welk niveau de Brusselse bouwsector staat ten opzichte van deze uitdaging. Zijn bedrijven en werknemers bereid en in staat om te werken volgens de principes van de circulaire economie? Welke impact zal dat hebben op hun werk?

De circulaire transitie van de bouwsector zal gebaseerd zijn op bestaande beroepen, maar ook op nieuwe beroepen die opkomen of in volle ontwikkeling zijn. Er zijn al nieuwe beroepen ontstaan, die zich nog verder zullen ontwikkelen, zoals valorist, inventarist of facilitator in de circulaire economie.

Rapport over de impact van de opkomst van de circulaire economie op bouwberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Construcity

Rapport over de impact van de opkomst van de circulaire economie op bouwberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor Construcity

Het rapport dat in augustus 2020 door Construcity.brussels besteld werd, probeert al een aantal antwoorden te bieden op deze vragen.

Op basis van een actuele inventaris, ontmoetingen met deskundigen en rondetafelgesprekken met verschillende actoren uit de sector, worden in dit verslag denk- en actiemogelijkheden voorgesteld om de ontwikkeling van de circulaire economie en de toepassing ervan in de bouwsector te bevorderen.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (BHG) stimuleert de ontwikkeling van circulaire arbeidsplaatsen sinds enkele jaren.

Dat blijkt uit de vele milieuplannen en milieustrategieën van het gewest: de pijler Duurzaam Bouwen van de Alliantie Werkgelegenheid-Leefmilieu, het Hulpbronnen- en Afvalbeheerplan (HABP), het Gewestelijk Programma voor Circulaire Economie (GPCE), het Plan Lucht Klimaat-Energie (PLKE), het stappenplan voor de bouwsector naar een circulaire economie, enz.

Ook was er in 2019 de goedkeuring van de renovatiestrategie voor de Brusselse gebouwen door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, sinds kort bekend onder de naam “Renolution”. Deze strategie streeft naar een gemiddeld verbruik van primaire energie van 100kWh/m2/jaar voor residentiële gebouwen in 2050.

Dat zal leiden tot een sterke ontwikkeling van de renovatiesector in Brussel volgens de bouwprincipes van circulaire renovatie om de doelstellingen te halen in de beperking van de uitstoot van broeikasgassen en de ontginning van nieuwe grondstoffen.

Het rapport over de impact van de opkomst van de circulaire economie op bouwberoepen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, gerealiseerd door ICEDD & EcoRes voor Construcity.brussels, is hieronder beschikbaar:

Raadpleeg het rapport

 

 

 

 

Ontdek onze nieuwste
advertentiecampagne